OFFICE AND ADMINISTRATION

Office & Administration

Avdhut Gunaji

(Accountant)

Guruprasad Namshikar

(System Administrator)

Suchita Sawant

(U.D.C.)

Abhay Hajare

(U.D.C.)

Riddhi Raikar

(Librarian Gr-I)

Kranti Korgaonkar

(Jr.Stenographer)

Rudresh Kamat

(Laboratory Assistant)

Sudesh Chandelkar

(L.D.C.)

Damodar P Dessai

(L.D.C.)

Pramod Pal

(L.D.C.)

Pragati Puranik

(L.D.C.)

Tejas Nagvenkar

(Instructor in Physical Education)

Rohish Pednekar

(L.D.C. Exam) (C/B)

Surabhi Thakur

(Counsellor) (C/B)

Multi Tasking Staff

Vilas Amanekar

Anand Shetkar

Ramkrishna Sawant

Md Amin Khan

Rajendra Raut

Mahesh Parwar

Sarvesh Chari

Rupam Kandolkar (C/B)